BlaBlaCarem nad Wołgę

BlaBlaCarem na Syberię

Dwie pasjonujące wyprawy po Rosji z wykorzystaniem dobrodziejstw najpopularniejszej platformy carpoolingowej.